Browsing Category:

กิจกรรม

พิธีเปิดตัวและสัมมนาโครงการ

  กิจกรรม

พิธีเปิดตัวและสัมมนาโครงการ

การจัดกิจกรรมพิธีเปิดตัวและสัมมนาโครงการ บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ...
กิจกรรมออกแบบตราสินค้า

  กิจกรรม

กิจกรรมออกแบบตราสินค้า

การประชุมระดมความคิดการออกแบบตราสินค้า โลโก้ของกลุ่มคลัสเตอร์ การสร้างตราสินค้า (Brand) โดยการประชุมร่วมกันออกแบบ โลโก้กลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก 1 แบบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์  ...
กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่ม

  กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่ม

กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร โดยได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 20 กิจการ  ...
กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

  กิจกรรม

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

การสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก โดยอยู่ระหว่างการผลักดันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความน่าสนใจ และใช้ประชาสัมพันธ์  ...