ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกลุ่ม

เมืองมุกดาหาร ตะกร้าสานพลาสติก ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอนิคมคำสร้อย จากอดีตถึงปัจจุบันชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานวัสดุไม้ไผ่ หวาย ใบจาก ใบตอง ที่หาได้จากธรรมชาติให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว ตะกร้า กระบุง ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

อาศัยทักษะฝีมือด้านการจักสานของชุมชนในยุคโบราณนำมาประยุกต์ โดยใช้เส้นพลาสติกแทนวัสดุจากธรรมชาติ สานให้เป็นรูปทรงต่างๆ เริ่มจากตะกร้าใส่ของหลากหลายขนาด จากนั้นก็ได้พัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งการใช้เส้นพลาสติกสามารถทำได้ง่ายกว่าเพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งคนในชุมชนสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เป็นอาชีพให้แก่ครัวเรือนได้อย่างมั่นคงแท้จริง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตะกร้าพลาสติกสานจังหวัดมุกดาหาร เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือล้วนมีรูปแบบมากมาย สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ช่างจักสานผลิตมานานมากว่า 20 ปี มีฝีมือในการสานที่ปราณีต เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากอุปกรณ์วัตถุพลาสติกคุณภาพดี เนื้อละเอียดเหนียว ไม่กักเก็บฝุ่น จึงเป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันตะกร้าพลาสติกสานมุกดาหาร ได้มีการออกแบบเป็นตะกร้าเหลี่ยมหู-ฝาครอบ กล่อง-ถังใส่ขยะ ตะกร้า-กล่องใส่ผ้า ตะกร้าจ่ายตลาด ตะกร้าใส่ขวดน้ำ ตะกร้าใส่จาน ใส่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ กล่องกระดาษทิชชู รวมทั้งประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือแบบใหม่ทรงไฮโซ เป็นสินค้ายอดนิยมของบรรดาแม่บ้านโดยใช้วัสดุประเภทหูล็อค สายคล้องแขน สายสะพาย หูจับ สายรัดหน้าหลัง แบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น มีการสานเป็นกระเป๋าล้อลากขนาดใหญ่ถึง 50 ลิตร สามารถบรรจุสิ่งของเครื่องใช้พร้อมลากเดินทางได้อย่างสะดวก

ตะกร้าสานพลาสติกเริ่มกว่า 25 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านชัยมงคล อำเภอนิคมคำสร้อย ได้เก็บสายรัดพลาสติกนำมาจักสานเป็นตะกร้าเพื่อใช้ภายในครอบครัว เป็นการสานตะกร้ากระบุงแบบจักตอกแทนไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วงปี พ.ศ. 2534 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้นำกลุ่มแม่บ้านตำรวจจาก สภ. นิคมคำสร้อย มาฝึกสานตะกร้าเก็บงานให้เรียบร้อย มีหลายรูปแบบเหมาะกับการเลือกใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ปี พ.ศ. 2536 มีพ่อค้าส่งออกรายหนึ่งได้มาเห็นผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานจากพลาสติก จึงได้นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานพลาสติกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ และผลิตส่งออกไปจำหน่ายออเดอร์ที่สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน ภายหลังพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนต่อยอดสินค้าให้มีรูปแบบแตกแขนงออกมาหลากหลาย จากตะกร้าสาน ตะกร้ากลม ตะกร้าปิกนิก กระเป๋าจักรสานพลาสติก กระเป๋าถือไฮโซ กระเป๋าใหญ่ล้อลาก เก้าอี้สานพลาสติก ได้พัฒนาใช้วัสดุที่ทันสมัยยุคใหม่เป็นสากล ส่งผลให้ตะกร้าสานพลาสติกมียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น