กิจกรรม

พิธีเปิดตัวและสัมมนาโครงการ

การจัดกิจกรรมพิธีเปิดตัวและสัมมนาโครงการ

บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมจักสานเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร ปีที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโดยมี นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 30 วิสาหกิจ รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 70 คน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8:30-14:30 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

You Might Also Like