กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่ม

กิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง

ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร โดยได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 20 กิจการ และหน่วยให้บริการสนับสนุนในพื้นที่เข้าร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย และโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม PCM Work shop (วิเคราะห์ SWOT Analysis) และกิจกรรม Teambuilding จัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดตำแหน่งในการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมผู้นำกลุ่ม 1 คน ผู้ประสานงานกลุ่ม (CDA) 2 คน

 

 

You Might Also Like